ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET BEDRIJF

Dit zijn de algemene bedrijfsvoorwaarden van Cashback Buy B.V. ("Provider", "we") Hoofdkantoor: Enschede - NEDERLAND, e-mail: support@vitayes.nl

1. SCOPE

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankoopcontracten tussen ons en onze klanten ("koper", "u") met de desbetreffende inkoopovereenkomst. Uw eigen algemene voorwaarden zullen niet deel uitmaken van het contract, ook als we niet uitdrukkelijk bezwaar maken. Er zijn geen andere aanvullende afspraken. Let op de klantenservice. 8 van deze voorwaarden.

2. PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN, LEVERINGEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankoopcontracten tussen ons en onze klanten ("koper", "u") met de desbetreffende inkoopovereenkomst. Uw eigen algemene voorwaarden zullen niet deel uitmaken van het contract, ook als we niet uitdrukkelijk bezwaar maken. Er zijn geen andere aanvullende afspraken. Let op de klantenservice. 8 van deze voorwaarden.

3. CONCLUSIE

Onze aanbiedingen voor een verscheidenheid aan mogelijke kopers in catalogi, brochures en op onze website zijn niet bindend, tenzij anders aangegeven. Een contract komt pas op tijd door uw bestelling (aanvraag) enerzijds en onze uitdrukkelijke of afdoende verklaring van acceptatie aan de andere kant, b.v. door een orderbevestiging of de bestelde goederen te verzenden. Als wij uw bestelling binnen vier werkdagen (of 14 werkdagen voor buitenlandse leveringen) niet hebben aanvaard, bent u niet meer gebonden aan uw bestelling.

VERWERKING VAN BESTELLING IN ELEKTRONISCHE VERVOER:

Bij het sluiten van een contract in de elektronische handel - dus via onze website - is alleen de Duitse taal. Zoek eerst de gewenste producten op onze websites via de categorieën of product zoeken. Door te klikken in de resultatenlijst brengt u naar gedetailleerde informatie per product en kan het gebruiken in het gewenste nummer met de "winkelwagen" knop bindend geheel in de virtuele winkelwagen. U kunt de inhoud van het winkelmandje wijzigen of verwijderen. Als u alle gewenste producten in de wagen, ga naar de "kassa". Na het invoeren van uw persoonlijke gegevens, of door in te loggen opnieuw in een reeds eerder gemaakte een online account, vragen we meer voor uw gewenste betaalwijze en uw bestelling aanvraag. Tot slot krijgt u een overzicht van de mogelijkheid om alle details te onderzoeken en de bestelling opnieuw en eventueel gecorrigeerd met de daar weergegeven functies; De order wordt alleen geactiveerd door op de knop "order to pay" te drukken. U ontvangt dan direct naar het opgegeven e-mailadres onze elektronische bevestiging van ontvangst van uw bestelling, wat op zich, maar niet is een contract.

De contract tekst is door ons opgeslagen. Alleen als u een online klantaccount maakt en bestelt, kunt u later de inhoud van deze bestellingen openen. De algemene bedrijfsvoorwaarden zijn echter alleen beschikbaar op onze internetpagina's in de huidige versie. Daarom raden wij u aan om onze e-mails permanent op te slaan bij de bestellingbevestiging, aangezien de bestelde producten zijn opgeslagen, die bij het afsluiten van de overeenkomst zijn aangesloten.

4. BETALEN

(1) Wij bieden de betaalmethoden bankoverschrijving, PayPal, creditkaart, iDEAL, Klarna en Bancontact; De betaling wordt in rekening gebracht op de dag van ontvangst van de bestelling. Afhankelijk van de omvang van de bestelling behouden wij het huidige aankoop- en betalingsgedrag, en eventuele kredietwaardigheidsbeoordeling die we hebben ontvangen, het recht om een gewenste betaalmethode te weigeren en andere vormen van betaling te bieden.

(2) Bij consumenten behouden wij ons het recht voor eigendom van het aangekochte item tot de factuur volledig is betaald. Als u een ondernemer bent in de uitoefening van uw commerciële of onafhankelijke beroep, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar speciaal fonds, behouden wij de titel aan het aankooppunt totdat alle uitstaande vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de koper worden geregeld. De bijbehorende beveiligingsrechten zijn overdraagbaar aan derden.

(3) U heeft alleen recht op verrekening als uw tegenvorderingen wettelijk zijn gevestigd of onbetwist of door ons zijn erkend. Bovendien heeft u recht op behoud alleen indien en voor zover uw tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

(4) Als de klant achterstallig is tegen enige betalingsverplichtingen, zijn alle bestaande claims onmiddellijk verschuldigd.

De geleverde goederen blijven onze eigendom totdat de volledige betaling is ontvangen.

5. DELIVERY

Wij leveren binnen 2-3 werkdagen in Nederland, indien niet anders vermeld in het artikel. Voor leveringen aan de rest van de EU en Zwitserland hebben we 3 tot 10 werkdagen nodig. Als een deel van de bestelling niet direct beschikbaar is, hebben wij de mogelijkheid tot gedeeltelijke levering, voor zover mogelijk, de overige goederen worden dan zonder extra verzendkosten geleverd.

Wij zijn gerechtigd het contract te herroepen indien bestelde goederen niet permanent beschikbaar zijn en wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke omstandigheden (bijvoorbeeld overmacht of geen zelfafleveringen ondanks tijdige dekkingstransacties indien we het inkooprisico niet hebben aangenomen). Wij informeren u onmiddellijk in dit geval en terugbetalen alle gemaakte betalingen.

6. DEFECTEN EN KLANTENSERVICE

De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is twee jaar na levering. Neem contact met ons op, onze contactgegevens staan aan het begin van deze voorwaarden.

7. CONSUMTPIE VOOR VERBRUIKERS

Herroepingsrecht: U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen te herroepen zonder redenen te geven. De intrekkingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop u of een derde die u aanwijst, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft of in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons te informeren (Cashback Buy B.V.) over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt het bijgevoegde voorbeeld herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet nodig. Om de intrekkingstermijn te behouden, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de intrekkingstermijn verzendt.

Gevolgen van de intrekking: Als u dit contract intrekt, zullen wij u alle betalingen betalen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type bezorging heeft dan de door ons aangeboden, meest gunstige standaardlevering), teruggestuurd onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop de melding van uw intrekking van dit contract door ons is ontvangen. Voor dergelijke terugbetaling gebruiken wij dezelfde betalingsmiddelen zoals u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders overeengekomen bent; In geen geval wordt u in rekening gebracht voor deze terugbetalingsvergoedingen. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen hebben hersteld of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggegeven, naargelang het vroeger.

U moet de goederen onmiddellijk of in elk geval uiterlijk veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de intrekking van dit contract, teruggestuurd worden. De deadline wordt gerespecteerd als u de goederen voor het einde van de periode van 14 dagen verzendt. Wij bezorgen in Nederland de kosten van het retourneren van de goederen, als u om teruggave van ons retourneren (DHL) verzoekt en gebruik zoals bedoeld. Anders draagt u de directe kosten van het retourneren van de goederen. Zij zijn alleen aansprakelijk voor enig waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is om de kwaliteit, kenmerken en werking van de goederen te controleren.

Opmerking: Het recht van intrekking is niet van toepassing op contracten voor de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om terug te keren om redenen van gezondheid of hygiëne als de zeehond na de levering is verwijderd.

Model herroeping
Als u het contract wilt intrekken, vul dan dit formulier in en stuur het terug
naar Cashback Buy BV, e-mail: support@vitayes.nl
- Ik / wij (*) herroep hierbij het contract voor de aanschaf van de volgende zaken die door mij / ons zijn gesloten (*): - besteld op (*) / ontvangen op (*):
- Naam van de consument (en):
- Adres van de consument (en):
- Handtekening van de consument (en):
(alleen op papier)
- Datum:
(*) Verwijder eventueel.

8. BEDRIJF ALS KOPER

Deze voorwaarden zijn niet bedoeld voor kopers die ondernemers zijn (§ 14 BGB). Ondernemers moeten contracten sluiten met de leverancier op aparte bedrijfsvoorwaarden; Alleen in dit geval verleent de aanbieder de klantvoorwaarden van het bedrijf. De leverancier is gerechtigd zich te onttrekken aan het contract als een koper een ondernemer is, wanneer deze voorwaarden zijn opgenomen.

9. ANDERE

De Duitse wet is van toepassing op de uitsluiting van het VN-aankooprecht en de referentienormen van het internationaal privaatrecht. Imperatieve consumentenbeschermingsvoorschriften op de woonplaats van de koper blijven onverlet.

Stand: 10/2016